Kolejny samouczek odnosi się do tematu związanego z wydaniem magazynowym.

Wydanie magazynowe zewnętrzne może być realizowane na dwa sposoby, dwa modele. W pierwszym modelu handlowiec przygotowuje dokumenty WZ, następnie dokument jest przekazywany magazynierowi. Magazynier na podstawie tego dokumentu dokonuje wydania, podpisuje ten dokument i dostarcza z powrotem do handlowca, który ma za zadanie wystawić fakturę na podstawie tego dokumentu bądź zajmować się dalej procesem sprzedażowym. Drugi model, w którym magazynier wydaje stworzony przez siebie dokument WZ, na którym umieszcza zmiany o towarach czy produktach, które udało się wydać. Magazynier może decydować co wydaje, sam sporządza ten dokument. Równoznacznie oznacza to, że jest jego autorem, dokument jest zgodny z faktycznym stanem.

Tak naprawdę można również powiedzieć, że jest to jeden model. Magazynier tylko i wyłącznie dostaje informację na temat co ma wydać. I obojętnie jaką ma nazwę, WZ czy specyfikacja załadunku czy specyfikacja wydania i tak na koniec musi sprawdzić specyfikację ze stanem rzeczywistym. Jeśli na dokumencie umieścimy inne dane pod tytułem, serią czy partią należy to ująć i przygotować towar do załadunku. Tak jak było opisane wyżej - nazwa nie jest istotna. Jeżeli będzie WZ, a nie będzie towaru to ten WZ zostanie odrzucony. Jest to i wyłącznie kwestia sprawdzenia problemu. Natomiast jeżeli wystąpi jakaś specyfikacja wydania ona się może nie zgadzać z faktycznym towarem, który wyszedł.

Pokażemy Państwu przykład wystawienia dokumentu w programie enova. Zakładamy, że stany w systemie zgadzają się ze stanami na magazynie.
Tworzymy dokument WZ2 wydania magazynowego, wybieramy kontrahenta, dodajemy towar, ilość

Klikamy podgląd wydruku, aby móc zobaczyć jak dokument wygląda.