, system automatycznie anuluje nierozliczone pozycje zamówienia, gdy generowany jest dokument realizujący zamówienie częściowo. Można edytować ten parametr w oknie pośrednim, które pojawia się podczas generowania dokumentu podrzędnego.">