W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy porozmawiać o stanie magazynowym. Zaczniemy od tego czym jest stan magazynowy. Otóż stan magazynowy możemy pojmować jako stan wyrażony ilościowo i to się wydaje dosyć naturalne. Czyli stan magazynowy to jest ilość danego towaru jaki posiadamy w magazynie. No i oprócz tego możemy mówić o stanie wartościowym. I ten stan wydawać by się mogło, bo ten stan jest dosyć prosty bo to jest ilość razy cena. Ale tu właśnie zaczynają się problemy z tak zwaną wyceną magazynu, bo cena, o której mówimy to cena zakupu, a ceny zakupu mogą się różnić. Poszczególne partie dostaw mogą być w różnych cenach.

O ilości wiadomo, mamy czegoś na magazynie 100 szt musimy wydać 10 zostaje nam 90, to jest oczywiste. Natomiast jaka jest wartość na magazynie to już jest zupełnie inna historia.

Wartość bowiem tak naprawdę zależy od tego jaki algorytm magazynowy zastosujemy. Jednym z najpopularniejszych algorytmów jaki jest stosowany to FIFO, który oznacza First In First Out czyli pierwsze weszło, pierwsze wyszło. I to co zostało pierwsze przyjęte ma być jako pierwsze wydane.

Zacznijmy od tego, że robimy jakieś przyjęcie. I przyjęlibyśmy sobie tutaj towar mysz komputerową, przyjmujemy mysz, 2 szt w cenie 11 zł tam odznaczyliśmy tę cenę. Wartość tego przyjęcia w cenach zakupu to 22 zł.

Czyli sytuację mamy taką, że w magazynie mamy 2 myszki po 11 zł, a więc w tej chwili wartość magazynu to 22 zł. 2 sztuki ilościowo, wartościowo 22 zł.
Zróbmy sobie następne przyjęcie. Przyjmiemy od tego samego kontrahenta, tym razem 3 sztuki, niestety podrożały nam te myszy, teraz kosztują po 12 zł sztuka.

Mamy teraz w systemie dwa przyjęcia magazynowe. Pierwsze przyjęcie warte 22 zł, drugie 36, w kartotece towarowej w tym samym miejscu, Magazyn, Zasoby widzę dwie partie dostaw. Pierwsza to były 2 szt warta 22zł, druga 3 szt warta 36zł, razem mamy 5 szt a całkowita wartość to 58 zł.

Skoro już zgromadziliśmy towar to możemy go zacząć wydawać. Załóżmy, że wydamy jedną myszkę. Tutaj podaję cenę sprzedaży co jest mniej istotne, załóżmy, że sprzedajemy ją dosyć korzystnie.

Natomiast cała informacja jest widoczna na zakładce Marża. I tu widzimy, że sprzedajemy jedną sztukę, która miała początkowo wartość 11zł, czyli wartość ewidencyjna to 11zł.

Czyli to jest ta nasza mysz, która schodzi z tak zwanej pierwszej partii. Teraz jak zajrzymy sobie w stan magazynowy tego towaru oczywiście to widzimy, że z tej pierwszej dostawy pozostała nam tylko jedna mysz za 11zł i 3 myszy o łącznej wartości 36 zł a stan magazynowy 47zł, poprzednio był 58, czyli zmniejszył nam się właśnie o cenę zakupu tej myszy.

Może teraz trudniejszy przykład. Teraz wydamy 2 sztuki. Jeżeli wydajemy 2 sztuki, taki sam kontrahent, taka sama mysz, 2 sztuki, niech cena sprzedaży będzie taka sama to jest nieistotne. Spójrzmy na zakładkę marża.

Jeżeli stosujemy metodę FIFO, która jest zaimplementowana w programie i która mówi Pierwsze Weszło Pierwsze Wyszło powinniśmy wybrać na pewno jedną z pierwszej dostawy i jedną z tej drugiej. I tak właśnie zachował się program. Zaproponował wydanie jednej sztuki po 11zł i jednej sztuki po 12 zł i jednocześnie jeszcze pokazuje z jakich dostaw te towary pochodzą. Zobaczmy jak wygląda sytuacja w zasobach magazynowych.

W tym momencie zostały nam zasoby tylko z tej drugiej dostawy, a wartość magazynu jest 24zł. Poprzednio mieliśmy 47 zł, sprzedaliśmy jedną wartą 11, drugą wartą 12, czyli powinniśmy to pomniejszyć o 23 zł a pozostać powinno 24 zł. Wszystko się zgadza.

Zresztą system oczywiście rejestruje to i są raporty, z których możemy się dowiedzieć jaka była historia towaru, jak on wchodził, jak wychodził, jakie były stany pomiędzy przychodami.

Może spojrzymy sobie na Obroty teraz i tu będziemy widzieć.

Przyjęcie 2 szt w wartości magazynowej 22 PLN, 3 szt w wartości 36 PLN, wydajemy 1 szt czyli wartość magazynu nam się obniża o 11 PLN, wydajemy następne 2 szt, wartość nam się obniża o 23 PLN, bo pamiętamy, że tu była jedna sztuka z pierwszej dostawy i jedna sztuka z drugiej dostawy.

Oczywiście przykład jest dosyć trywialny, natomiast chodzi tylko o to, aby pokazać w jaki sposób dany algorytm funkcjonuje. W kolejnych samouczkach pokażemy Państwu następne algorytmy magazynowe i będzie widać różnice jak ten stan magazynowy się kształtuje. W każdym bądź razie algorytm FIFO jest najbardziej popularny i najczęściej stosowany oraz chyba najbardziej intuicyjny.