Oprócz wersji 2004.0.0 opublikowana została także wersja 2003.2.3 enova365, która zastępuje (i poprawia) wersję 2003.2.2. Dotyczy tylko i wyłącznie modułu Kadry Płace. Dla Naszych Klientów wersja do pobrania tutaj.

W Kadry Płace wprowadzone zostały:

 • Zmiany w zakresie szkoleń BHP – wydłużenie ważności szkoleń BHP okresowych
 • Nowe wzory raportów: Wniosek RSP-C – świadczenie dla zleceniobiorców, składany za zleceniobiorców przez przedsiębiorców; nowy wzór oświadczenia ZUS do opieki; podkładka generowana do Excela wykazu pracowników do dofinansowań FGŚP
 • Aktualizacja wskaźników – opieka, wydłużenie okresu epidemii
 • Nowa czynność do seryjnej zmiany kwoty wynagrodzeń wraz z czynnością do przywrócenia
 • Aktualizacja Ewidencji czasu pracy pod kątem postojów (5 ewidencji)
 • Poprawa błędów: chorobowe (3 błędy) oraz Postojowe a inna waluta niż PLN
 • Obsługa postojowego na zestawieniach czasu pracy
 • Zmiana w rozliczeniu składek PPK związana z interpretacją przepisów naliczania składek PPK za okres przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy
 • Poprawiono naliczanie pomniejszenia 1/30 z tytułu nieobecności ZUS, jeżeli w trakcie miesiąca zmieniła się waluta stawki zaszeregowania lub była wykonana aktualizacja ze względu na zmianę wymiaru etatu lub stawki.

W Księgowości:

 • Poprawa w e-deklaracji CIT8 w zakresie niestandardowej kolejności pól 74, 76 oraz 75, 77
 • Aktualizacja odsetek od 9 kwietnia 2020 oraz korekta stopy odsetek w transakcjach handlowych
 • Poprawa błędnej aktualizacji odsetek w transakcjach handlowych wykonanej w wersji 2003.1.1

Pełna ulotka zmian tutaj.