Tym razem prezentujemy zagadnienia związane z korektą dokumentu PZ i jej konsekwencjami w wartości magazynu.W zakładce Przyjęcia magazynowe mamy PZ na 2 szt mysz po 11 PLN oraz 3 mysze w cenie 12 PLN (utworzenie krok po kroku pokazany w cz.V)


Następnie w zakładce Wydanie magazynowe 1 szt i 2 szt mysz (utworzenie krok po kroku pokazany w cz.V)


Klikamy w zakładkę Relacje -> Korekta - nowy dokument (KPZ2 - Korekta przyjęć magaz.)


Dokonujemy modyfikacji


Wybieramy podgląd wydruku korekty przyjęcia magazynowego


Trzy myszki są już dostępne jako kolejny zasób magazynowy


Sprawdzamy czy wykonał Nam się rozchód magazynowy


Inny przypadek korekty - mysz komputerowa 1 szt.


Co w rezultacie daje Nam zmianę wartości na minus 11 PLN.


Wcześniejsza korekta ma swoje konsekwencje, ponieważ występowały już wydania z tej partii przyjęć. Wśród dokumentów wydań pojawił się dodatkowy dokument KWPZ (tzn Korekta wydania z przyjęcia)


Myszka w cenie 11 PLN - zostało wykonane storno przychodu, została wycofana, w zamian za to została wprowadzona wartość 12 PLN


Pierwszy WZ zdejmuje jedną mysz po 11 PLN, nastąpiło storno pozycji. Dokument dotyczy i wyłącznie jednej myszy. A dodatkowy dokument dotyczy przeprowadzonej zmiany.Kolejny przypadek - w korekcie drugiego PZ ustawiamy ilość na 0 szt.


Komunikat o próbie przekroczenia stanu ujemnego czyli taka operacja jest niemożliwa


Są również Korekty wartościowe.
Wydawca obniżył Nam ceny za myszkę do 10 PLN.


Przechodzimy w Podgląd wydruku. Zmiana ilości jest 0, nic się nie zmieniło. Natomiast zmiana wartości uległa edycji "-2,00 PLN".


Skutek jest również przy wydaniach, ponieważ były już rozchody z tej partii, ta partia to 2 sztuki, 1 szt była zdjęta jednym wydaniem, a kolejna drugim wydaniem i dlatego powstały dwie korekty wydań.

Korekty korygują Nam wartość o 1 PLN (dwie myszki korygujące taką samą wartość)