W czerwcowej wersji oprogramowania enova365 będą udostępnione funkcjonalności związane z zarządzaniem Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

Zapraszamy do obejrzenia webinarium producenta systemu enova365 na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych