enova
Filtrowanie danych X:XX Monika
Organizator widoku X:XX Monika
Zmiana hasła 1:00 Administrator
Korekta parametrów VAT 1:35 Jakub Bauman
enova w odsłonie 365 2:50 Radosław Kwiek
Wydruk struktura wiekowa – kontrahenci X:XX Monika
Różnice kursowe X:XX Monika
Gospodarka Magazynowa
Gospodarka Magazynowa cz. 1 – Wprowadzenie 10:35 Jakub Bauman
Radosław Kwiek
Gospodarka Magazynowa cz. 2 – Procesy magazynowe 19:55 Jakub Bauman
Radosław Kwiek
Gospodarka Magazynowa cz. 3 – Przyjęcie magazynowe 8:13 Jakub Bauman
Radosław Kwiek
Gospodarka Magazynowa cz. 4 – Wydanie magazynowe 10:46 Jakub Bauman
Radosław Kwiek
Gospodarka Magazynowa cz. 5 – Stan magazynu i FIFO 09:17 Jakub Bauman
Radosław Kwiek
Gospodarka Magazynowa cz. 6 – Algorytmy obrotu magazynowego 08:34 Jakub Bauman
Radosław Kwiek
Gospodarka magazynowa cz. 7 – Korekta PZ i jej skutki 11:25 Jakub Bauman
Radosław Kwiek
Gospodarka magazynowa cz. 8 – Inwentaryzacja 11:25 Jakub Bauman
Radosław Kwiek