Procesy w firmie mogą przepływać płynnie dzięki enova365. Obszar ten służy do zarządzania przepływem pracy, który w jednym miejscu agreguje informacje pochodzące z różnych działów organizacji.

Procesy to: automatyzacja działań, przedstawianie procesów firmowych w formie graficznej, zorganizowany system przepływu informacji.

Obszar zawierający procesy w enova365 składa się z modułów DMS oraz Workflow.

Moduły zostały szczegółowo opisane: DMS, Workflow

Moduł dodatkowy w obszarze procesów: Harmonogram zadań