Przedstawiamy film prezentujący w jaki sposób program enova365 może wspierać procesy handlowe.

Handel i CRM w enova365 from enova365 on Vimeo.

Oprogramowanie enova365 posiada szereg modułów, które można wykorzystać w organizacji procesów handlowych w przedsiębiorstwie. Wśród nich należy wiemienić:

  • Moduł Handel – umożliwiający obsługę handlową i magazynową
  • Moduł CRM – pozwalający na stworzenie i eksploatację dostosowanego do potrzeb przedsiębiorstwa systemu obsługi relacji z kontrahentami
  • Pulpit Kontrahenta – stanowiący platformę B2B (Business to Business)
  • Pulpit Handlowca – przeznaczony dla mobilnego przedstawiciela. Umożliwia dostęp do niezbędnych handlowcowi funkcji dostępnych w module Handel i w module CRM