Produkcja enova365 to system zintegrowany, operacyjny, rozbudowany, zapewniający stały dostęp do informacji.

Obszar ten umożliwia:

 • Definiowanie i modyfikację technologii,
 • Tworzenie zleceń produkcyjnych (w tym na podstawie zamówień produktu od odbiorców),
 • Kalkulację kosztu wytworzenia,
 • Generowanie bilansu surowców dla zlecenia produkcyjnego,
 • Generowanie dokumentów zamówień do dostawców na potrzebne surowce na podstawie zleceń produkcyjnych,
 • Doliczanie dodatkowych kosztów związanych z realizacją zlecenia produkcyjnego,
 • Generowanie dokumentów rozchodu surowców i przyjęcia produktów. Wszystkie dane agregowane są w jednym systemie, co ułatwia ich analizę oraz monitorowanie procesu produkcji.
 • Automatyczne skorygowanie wartości przyjęcia produktów do wartości rzeczywistych kosztów zlecenia. Pozwala to na rozliczanie produkcji według kosztów rzeczywistych w sytuacji, gdy podczas przyjmowania produktów nie są jeszcze znane wszystkie koszty.
 • Ustalenie następstwa operacji oraz określenie czasów ich wykonania umożliwia obliczenie całkowitego czasu potrzebnego do zrealizowania technologii oraz zaprezentowanie technologii w postaci diagramu Gantta.
 • System zarządzania produkcją jest powiązany z pracą magazynu. Daje to możliwość zwiększania wydajności w procesie kompletowania zamówień.
 • Obsługa firmy produkcyjnej działającej w oparciu o produkcję seryjną. Wspomaga proces produkcji bazujący na technologii wyrobu gotowego oraz pozwala rozszerzyć funkcje związane z technologią produkcji.