Kontrahent może posiadać poza siedzibą główną i adresem do korespondencji również inne lokalizacje np. magazyny, wynajęte biura, itd. W celu przejrzenia lokalizacji kontrahenta należy przejść do CRM -> Lokalizacje kontrahentów. Dostępne są dwa filtry do przeglądania listy lokalizacji pod kątem:
  • kontrahentów,
  • aktywności lokalizacji.