enova365 – zmiany związane ze spec ustawą

Dziś została opublikowana nowa wersja programu enova. Wersja dotyczy przede głównie Klientów posiadających moduł Kadry Płace. Najważniejsze zmiany: ewidencja i rozliczenia nieobecności związanej z zamknięciem placówki opiekuńczej dziecka do lat 8, za którą rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni. nowy wydruk "Polecenie pracy zdalnej" raport "Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem - COVID-19". wersję 2003.0.0 nasi klienci mogą pobrać tutaj
więcej