ERP: bez czarnych scenariuszy, Karolina Marszałek, CRN