Program enova365 wspiera SplitPayment. Najnowszy instalator można pobrać ze strony producenta:
https://www.enova.pl/aktualne-wersje-systemu/